Sojusz na rzecz e-podpisu

Trzy centra certyfikacji obsługujące certyfikaty elektroniczne i podpis elektroniczny – PCC Certum, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA oraz Sigillum – będą promowały e- podpis i elektroniczną wymianę dokumentów.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem centrów certyfikacji było opracowanie wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania standardowego formatu faktury elektronicznej. Wzorzec takiej faktury został wytworzony w czerwcu bieżącego roku. Jest on dostosowany do wymagań i warunków polskich i pozwala na ujednolicenie wymiany danych finansowych.

Firmy będą także współpracować przy implementacji podpisu elektronicznego. Stanie się on konieczny dla firm i podatników po uruchomieniu 16 sierpnia br. przez Ministerstwo Finansów systemu e- POLTAX, pozwalającego na przesyłanie wybranych deklaracji podatkowych przez Internet. Centra będą wspólnie dostarczać komponenty techniczne (karty, czytniki), które będą mogły być używane w nowym systemie.

Akceptowane będą certyfikaty wszystkich działających w Polsce kwalifikowanych centrów certyfikacji. Podpisane elektronicznie deklaracje zostaną zapisane w otwartym formacie XML, pozwalającym na wymianę danych z innymi programami, w tym głównie finansowo-księgowymi.

Dodaj komentarz