Służbowe telefony niedostatecznie zabezpieczone w połowie polskich przedsiębiorstw

Służbowe telefony to słaby punkt w zabezpieczeniach 46% polskich przedsiębiorstw. Tak znaczny odsetek biznesów przyznaje wprost, że nie jest gotowy na ataki prowadzone przez hakerów na urządzenia mobilne.

Służbowe telefony wydawane pracownikom przez średnie i duże przedsiębiorstwa zostały prześwietlone przez PMR Research na zlecenie T‑Mobile Polska. Celem było pokazanie, jak wygląda bezpieczeństwo służbowych telefonów komórkowych w Polsce.

Badanie przeprowadzono na jesieni 2019 roku na reprezentatywnej grupie średnich (50-249 pracowników) i dużych (250 i więcej pracowników) przedsiębiorstw na terenie Polski. Firmy te działają w branżach: produkcyjnej i przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i B2B, budownictwa, edukacji oraz IT/telekomunikacji i mediów.

Służbowe telefony stają się coraz ważniejszym narzędziem pracy. Już 98% pracowników deklaruje, że smartfon stał się drugim komputerem i urządzeniem, z którego podczas wykonywania obowiązków korzysta się codziennie.

Telefony pozwalają na prowadzenie komunikacji z innych pracownikami oraz klientami, umożliwiają także dostęp do tych samych danych, z jakich korzysta się pracując na komputerach, a więc na przykład firmowych aplikacji czy informacji analitycznych. W przyszłości smartfony mogą wręcz zastąpić laptopy, jako że już teraz część modeli oferuje desktopowy tryb pracy po podłączeniu do monitora. Przyjrzeliśmy się tym możliwościom dokładnie w kompendium wiedzy na temat używania smartfona jako komputera.

Mimo tego bezpieczeństwo służbowych telefonów nie jest zapewniane na takim samym poziomie jak dla pozostałych elementów infrastruktury IT.

Służbowe telefony nie są zabezpieczane przez przedsiębiorstwa

Raport T-Mobile pokazuje, że służbowe telefony nie są traktowane przez przedsiębiorstwa jako pełnoprawny element systemu IT.

Dane zgromadzone w raporcie wskazują, że praktyki w polskich firmach w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w odniesieniu do służbowych telefonów komórkowych wciąż nie są wystarczające. Aż 15% przedsiębiorstw nie stosuje żadnych zabezpieczeń dotyczących tego rodzaju sprzętu. Jedynie 63% aktywuje na służbowych smartfonach blokady ekranu, co jest dobrą, lecz często niewystarczającą metodą.

18% respondentów przyznało, że wdrożone procedury RODO całkowicie pomijają kwestie telefonów służbowych.

44% firm, pomimo upływu czasu od wejścia w życie RODO, nie posiada polityki dotyczącej użytkowania komórek do celów prywatnych. Wśród 16% z nich z kolei brakuje jednostki wyznaczonej do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych. W przypadku 12% podmiotów zadanie to spoczywa na dziale administracji, która zazwyczaj nie posiada kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dodaj komentarz