Signet kończy działalność

26 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Należące do TP Internet Centrum Certyfikacji Signet z dniem 30 czerwca 2006 roku kończy działalność jako centrum kwalifikowane. Signet jest wpisany do rejestru podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne, prowadzonego przez ministra właściwego ds. podpisu elektronicznego (obecnie Ministra Gospodarki).

Także 30 czerwca Signet zostanie usunięte z wyżej wymienionego rejestru zarówno w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów, jak i znakowania czasem.

Wszystkie materiały zawiązane z działalnością centrum kwalifikowanego zostaną przekazane do Ministerstwa Gospodarki, gdzie będą przechowywane przez okres 20 lat.