Sierpniowe biuletyny zabezpieczeń

Zgodnie z zapowiedziami, sierpniowe biuletyny zabezpieczeń to sześć krytycznych oraz trzy ważne poprawki.

Poprawki krytyczne to: MS07-042, dotycząca Microsoft XML Core Services; MS07-043, poświęcona komponentom OLE Automation; MS07-044, związana z Microsoft Excel; MS07-046, dotycząca luki w silniku GDI; MS07-050, związana z Vector Markup Language oraz MS07-045, skumulowana poprawka zabezpieczeń dla Internet Explorer.

Ważne biuletyny dotyczą odtwarzacza Windows Media Player (MS07-047, zdalne wykonanie kodu), dodatków Windows Gadgets w Viście (MS07-048, również zdalne wykonanie kodu) oraz narzędzi wirtualizacyjnych Virtual PC i Virtual Server (MS07-049, możliwość podniesienia uprawnień).

Dokładne informacje na temsat poprawek można znaleźć na witrynie TechNetu.

Dodaj komentarz