Podpis elektroniczny w 2008

6 czerwca 2006 0 przez Dawid Frankowski

Podczas VII Konferencji Okrągłego Stołu, odbywającej się w gmachu Sejmu 18 maja, wiceminister MSWiA Grzegorz Bliźniuk poinformował o przesunięciu terminu wprowadzenia w życie podpisu elektronicznego na rok 2008.
Polskie stowaryszenia branżowe, jak Internet Society Polska i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podkreślają brak odpowiednich warunków technicznych i prawnych w Polsce na powszechne wdrożenie podpisu elektronicznego.

Według wiceministra G. Bluźniaka, nowy termin wrdrożenia podpisu elektronicznego umożliwić ma administracji i sektorowi prywatnemu wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które pozwolić mają im na prawidłowe funkjonowanie w polskich i unijnych warunkach.

Wiceminister proponuje szybkie wprowadzenie proponowanej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, co pozwoli wyeliminować niedociągnięcia obecnej ustawy o podpisie elektronicznym.