Podpis elektroniczny przełożony na przyszłość

W nocy ze środy na czwartek Sejm debatował nad projektem nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, której celem jest wydłużenie do 1 maja 2008 roku terminu wdrożenia przez administrację centralną podpisu elektronicznego. Głosowanie nad projektem – w piątek.

Według ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 oraz ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz innych aktów, czynności takie miałby być możliwe już po 16 sierpnia 2006 roku.

Ankieta przeprowadzona przez resort gospodarki wykazała, że do wdrożenia podpisu elektronicznego przygotowanych jest nie więcej niż 10% urzędów. Urzędy i organy administracji samorządowej nie są w ogóle przygotowane do takiego wdrożenia. Nieprzygotowany jest także proces wdrożenia elektronicznych deklaracji podatkowych czyli e-deklaracji – te jednak będą pilotażowo wprowadzone w wyznaczonym terminie (16 sierpnia).

W tej sytuacji sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, praktycznie bez sprzeciwów, zarekomendowała Sejmowi nowelizację przesuwającą o prawie dwa lata termin wprowadzenia podpisu elektronicznego w administracji państwowej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że urzędy i instytucje umożliwią wnoszenie podań, wniosków oraz „oraz innych czynności w postaci elektronicznej” do 1 maja 2008 r.

Dodaj komentarz