OPTeam dodaje nową funkcję do studenckich e-legitymacji

5 maja 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Od maja b.r. na elektronicznych legitymacjach studenckich wdrażanych przez firmę OPTeam na polskich uczelniach można zamieścić cyfrowy certyfikat, który pozwala na identyfikację użytkowników, bezpieczne logowanie do komputerów, sieci i aplikacji lub podpisywanie i szyfrowania dokumentów elektronicznych. Nowa funkcja otwiera również drogę do masowego wykorzystywania podpisu elektronicznego.

Nowa funkcja OPTIcamp PKI pozwala na łatwe wprowadzanie na karty
elektroniczne cyfrowych certyfikatów. Oprogramowanie wspiera zarówno
certyfikaty wystawiane wewnętrznie przez uczelnie, jak również
certyfikaty dostarczane przez zewnętrzne urzędy certyfikujące.
Wystawianie certyfikatów wewnętrznych odbywa się automatycznie podczas
personalizacji karty i nie wymaga zaangażowania użytkownika.

Cyfrowy certyfikat to zdecydowanie pewniejszy sposób identyfikacji
użytkownika niż zazwyczaj wykorzystywany login oraz hasło. Nowa funkcja
OPTIcamp PKI rozszerza zastosowania e-legitymacji, umożliwiając
studentom i pracownikom uczelni takie działania jak, przykładowo, 
osobisty dostęp do stron z wynikami egzaminów, bezpieczne podpisywanie
poczty elektronicznej lub elektronicznych dokumentów uczelnianych
– powiedział Jacek Błahut, Dyrektor Departamentu Systemów IT, OPTeam S.A.
Funkcja wspiera również podpis elektroniczny, co może przyczynić się
do popularyzacji tego narzędzia
.

Elektroniczne legitymacje OPTIcamp firmy OPTeam wykorzystuje na co
dzień już ponad milion polskich studentów. Badania przeprowadzone w
kwietniu tego roku przez TNS OBOP na zlecenie firmy Gemalto wykazały,
że studenci polubili tę formę identyfikacji tożsamości, a co trzeci z
nich jest zainteresowany zwiększeniem dostępnych na karcie funkcji.

OPTIcamp PKI może być wdrażane również na korporacyjnych kartach
elektronicznych, wykorzystanych w firmach i urzędach. OPTeam
przeprowadził już pierwsze wdrożenia tego systemu w przedsiębiorstwach
z branży energetycznej. System kartowy był tam, obok infrastruktury
klucza publicznego,  jednym z elementów budowanego przez OPTeam systemu
usług IT.