Nowa wersja ArcaVir 2009

9 grudnia 2008 0 przez Grzegorz Pietrzak

ArcaBit – producent oprogramowania ArcaVir wprowadził  nową wersję pakietów zabezpieczających na rok 2009. Najważniejsze zmiany w programie to między innymi: nowe mechanizmy detekcji szkodliwych obiektów,
dużo mniejsze obciążenie zasobów systemu,
nowe mechanizmy detekcji wirusów polimorficznych i metamorficznych,
moduł do tworzenia kopii zapasowych istotnych dla użytkownika plików oraz
nowy moduł administracyjny do zarządzania instalacjami pakietu ArcaVir nawet w największych sieciach.

Najważniejsze zmiany w programie:

 • nowe mechanizmy detekcji szkodliwych obiektów przyspieszające skanowanie, klasyfikację i przynależność do rodzin szkodników
 • dużo mniejsze obciążenie zasobów systemu (pamięci RAM i procesora)
 • nowe mechanizmy detekcji wirusów polimorficznych i metamorficznych
 • moduł
  do tworzenia kopii zapasowych istotnych dla użytkownika plików,
  pozwalający na wszechstronną konfigurację i definiowanie wielu
  niezależnych profili
 • nowy moduł administracyjny do zarządzania instalacjami pakietu ArcaVir nawet w największych sieciach:
  • bardzo prosta instalacja nie wymagająca żadnych dodatkowych komponentów w systemie
  • skanowanie sieci w poszukiwaniu nowych komputerów
  • zdalna instalacja pakietu ArcaVir na stacjach w sieci
  • wszechstronna
   konfiguracja struktury sieci z możliwością definiowania grup, grup
   podrzędnych i określania relacji między obiektami
  • możliwość definiowania konfiguracji dla całej sieci, dla grupy i indywidualnie dla stacji
  • możliwość tworzenia raportów ze zdarzeń w sieci, w tym także raportów graficznych
  • audyt systemów w sieci – wykorzystywane systemy operacyjne, zainstalowane aplikacje, uruchomione procesy
  • centralna kontrola nad aktualizacją systemów operacyjnych
  • centralne zarządzanie licencjami i dostępem do pakietu
  • centralne zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych plików

 

 

 

Istotną zmianą jest nowy interfejs graficzny podzielony na dwa tryby
ustawień dla użytkowników zaawansowanych oraz takich, którzy preferują
ustawienia  proponowane przez producenta.