Microsoft obiecuje i zabiera

Z ośmiu do czterech zmniejszyła się liczba poprawek mających wchodzić w skład styczniowych biuletynów bezpieczeństwa.

Początkowo korporacja z Redmond miała udostępnić poprawki dla trzech krytycznych luk w systemie Windows, trzech krytycznych błędów w pakiecie Office oraz dwóch łatek określanych jako „ważne” dla Visual Studio i Office. Krótko po udzieleniu tych zapowiedzi Microsoft zrewidował zawartość nadchodzących biuletynów bezpieczeństwa.

Ostatecznie można się jutro spodziewać czterech poprawek: trzech dla pakietu Office i jednej dla systemu Windows. W obu przypadkach znalazły się łatki dla błędów określanych jako krytyczne.

Część z planowanych poprawek najwidoczniej nie była dostatecznie dojrzała, co mogłoby narazić bezpieczeństwo użytkowników i narazić na szwank reputację MS.

Dodaj komentarz