Elektroniczny nieczytelny

Korzyści płynące ze stosowania podpisu elektronicznego nie ujawniły się jeszcze w Polsce ze względu na niedopracowane prawo.
Społeczność użytkowników Internetu zrzeszona w Internet Society Poland wyraża zaniepokojenie związane z trudnościami w praktycznym stosowaniu podpisu elektronicznego. Zdaniem ISOC-PL wynika to z błędów w polskim prawie o podpisie elektronicznym i będących tego konsekwencją błędnych rozwiązań technicznych oferowanych na rynku przez polskie centra certyfikacji.

Czterej polscy wystawcy certyfikatu kwalifikowanego dostarczają aplikacje, zapisujące podpis w czterech formatach – CMS, PKCS7, XAdES oraz SDOC. Formaty te są całkowicie niekompatybilne między sobą. Prowadzi to do generowania niepotrzebnych kosztów i utrudnia powszechną implementację usługi.

Podpis kwalifikowany zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych można obecnie składać tylko przy pomocy aplikacji posiadających deklarację zgodności. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z jednej z czterech aplikacji pracujących wyłącznie pod systemem Windows. Dodatkową wadą jest brak możliwości integracji z oprogramowaniem generującym dokumenty.

Polski podpis elektroniczny jest wyłącznie metodą identyfikacji oraz oświadczenia woli osoby fizycznej. W związku z tym w procesie podpisu zawsze musi wystąpić człowiek. Jest to sprzeczne z definicją unijnej Dyrektywy 1999/93, która mówi o podpisie jako metodzie uwierzytelnienia podmiotu. Polskie prawo komplikuje stosowanie e-podpisu przy sygnowaniu e-faktur,
elektronicznych publikacji ustaw, oświadczeń, interpretacji, komunikatów oraz elektronicznych poświadczeniach odbioru, wymagając drogiej obecności osoby fizycznej.

Brak jest poprawnego wskazania formatu podpisu elektronicznego, który ma być stosowany przez administrację. Format wskazany w rozporządzeniu do ustawy o informatyzacji (XML-DSig) nie może być wykorzystywany dla podpisu kwalifikowanego. Format, który daje taką możliwość (XAdES) nie jest z kolei w ogóle tam wymieniony, występuje za to w rozporządzeniu do ustawy o podpisie elektronicznym. Administracja ma czas na wdrożenie systemów podpisów elektronicznych do sierpnia bieżącego roku.

Z pełnym brzemieniem raportu można się zapoznać tutaj.

Dodaj komentarz