Cyber Coalition – Polska w ćwiczeniach obrony cyberprzestrzeni

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni weźmie czynny udział w ćwiczeniach NATO Cyber Coalition, które dotyczą wspólnej obrony cyberprzestrzeni. Wydarzenie odbędzie się w dniach 29.11 – 3.12.2021 r. i prowadzone jest przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT – Allied Command of Transformation), pod przewodnictwem Komitetu Wojskowego NATO.

Cyber Coalition 2020

Uczestnictwo w programie i udział w ćwiczeniach jest jednym z ważniejszych działań budowanych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Cyber Coalition – czym jest wydarzenie organizowane od 2008 roku?

Cyber Coalition jest ćwiczeniem łączącym wspólne wysiłki cyfrowej koalicji instytucji NATO, Sojuszników i partnerów Paktu. Ma na celu wzmocnienie sojuszniczych zdolności do odstraszania, wspólnej obrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i im przeciwdziałaniu.

Przekłada się to na wsparcie podstawowych zdolności NATO poprzez doskonalenie wzajemnej współpracy, zaufania oraz zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni.

Zebrane w trakcie ćwiczenia wnioski są wykorzystywane do podnoszenia zdolności NATO do działań w tej domenie operacyjnej.

Ćwiczenie Cyber Coalition jest prowadzone na bazie infrastruktury estońskiego Cyber Security Exercise and Training Centre (znanym również jako CR14) w Tallinnie, w wirtualnym środowisku symulacyjnym cyber range wspomagającym sojuszników i partnerów NATO.

Narodowe zespoły ćwiczące, podobnie jak lokalni trenerzy, uczestniczą w ćwiczeniu ze swoich krajów i lokalizacji, wykorzystując sieć wirtualną, natomiast mała grupa kierowania i oceny ćwiczenia znajduje się w Estonii, zbierając i analizując pozyskane informacje.

Cele ćwiczeń Cyber Coalition

Celem Cyber Coalition jest ćwiczenie współpracy pomiędzy międzynarodowymi organizacjami. Uczestnicy pracują razem, realizując założone cele, wspólnie podejmując wyzwania i rozwiązując zawiłe problemy cyberprzestrzeni.

cyber-coalition-polska-nato-ochrona-cyberprzestrzeni-wojsko

Do trzech kluczowych celów Cyber Coalition należą:

  • Sprawdzenie istniejących mechanizmów interakcji pomiędzy NATO, Sojusznikami i partnerami. Wszystko po to, aby podnieść poziom współpracy w domenie cyberprzestrzeni.
  • Wzmacnianie zdolności sojuszników do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni, zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej. Dokonywane jest to poprzez doskonalenie zdolności do tworzenia świadomości sytuacyjnej, współdzielenie informacji o potencjalnych zagrożeniach, a także zarządzanie procesem obsługi incydentów w cyberprzestrzeni.
  • Dostarczanie wniosków i spostrzeżeń na temat transformacji NATO w zakresie działań w cyberprzestrzeni. Wszystko dzięki identyfikacji niepełnych zdolności, formułowania wymagań szkoleniowych na kolejne edycje i oceny efektywności procedur będących jeszcze na etapie tworzenia celem wsparcia rozwoju zdolności bojowych w cyberprzestrzeni oraz ulepszenia, a zarazem urealnienia szkoleń i treningów.

Integracja środowiska specjalistów NATO do działań w cyberprzestrzeni

W Cyber Coalition uczestniczy zazwyczaj około 1000 specjalistów z 30 krajów sojuszniczych NATO rozsianych po całym świecie. Znajdują się wśród nich także parterzy Sojuszu oraz Unii Europejskiej.

Ćwiczenie zapewnia unikatową możliwość podniesienia przez NATO poziomu zintegrowania aspektów działań w cyberprzestrzeni na poziomie dowództw strategicznych pomiędzy Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (ACT) a Sojuszniczym Dowództwem ds. Operacji (ACO – Allied Command of Operation).

Działania Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obrony cyberprzestrzeni

Rzeczypospolita Polska jako priorytet traktuje zdolność do obrony własnej cyberprzestrzeni. NATO wspiera te wysiłki dzięki umożliwieniu doskonalenia ich w ramach ćwiczenia Cyber Coalition. W 2016 roku podczas Szczytu w Warszawie, NATO uznało cyberprzestrzeń jako kolejną, równoważną z innymi, Domenę Operacyjną. Od tej pory, Sojusz intensywnie podnosi swoje zdolności do prowadzenia operacji i rozwoju działań bojowych organizując liczne ćwiczenia.

Pojawienie się zagrożeń konfliktem w cyberprzestrzeni (jak i z jej wykorzystaniem) zmusza środowisko operacyjne do zmian w zakresie polityk, strategii, koncepcji, doktryn, procedur, a także kształtowania zdolności oraz pozyskiwania zasobów kadrowych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom. Cyber Coalition dostarcza platformę do doskonalenia tego typu działań, również w ramach prowadzenia zaplanowanych eksperymentów.

Źródło: NCBC

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x