28% oprogramowania pozostaje bez łat

Ponad jedna czwarta oprogramowania zainstalowanego na komputerach zwykłych użytkowników nie jest łatana, mimo istnienia luk i naprawiających je łatek.

Najbardziej niebezpiecznymi aplikacja są odtwarzacze medialne: niezałatanych jest 33% instalacji Quicktime i 27% kopii Winampa. Lepiej wypadają przeglądarki: bez patchy pozostaje 5% Firefoksów, 5,4% Internet Explorerów w wersji 7, 9,6% IE6 oraz prawie 12% instalacji Opery 9.

Dane pochodzą z anonimowych badań przeprowadzonych przez Secunię za pomocą Software Inspector. Aplikacja została uruchomiona ponad 350.000 razy.

Stosunkowo mały odsetek niezałatanego oprogramowania Microsoft ma wynikać z powszechnej świadomości wydawania przez korporację wtorkowych biuletynów bezpieczeństwa. Użytkonicy aplikacji tworzonych przez innych producentów często nie mają świadomości istnienia luk, co jest aktualnie dość dużym problemem i wydatnie obniża bezpieczeństwo systemów.

Dodaj komentarz