o serwisie | redakcja | reklama | kontakt
szukaj w serwisie
Spis treści
  • Strona 1

Indeks działów

27 lipca 2009
Grzegorz Pietrzak

Seagate Technology podał wyniki za kwartał zakończony 3 lipca 2009: 40,6 milionów dostarczonych dysków, przychód 2,35 mld dolarów, strata netto 81 mln dolarów i strata netto na jedną akcję 0,16 dolara. Wyniki finansowe za zakończony kwartał uwzględniają: 21 milionów dolarów kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz inne wydatki, związane z przejęciami, wydatki na restrukturyzację i związane z tym koszty przyspieszonej amortyzacji o wysokości 85 mln dolarów. Łączny wpływ tych pozycji to 106 mln dolarów, co oznacza 0,22 dolara na akcję.
 

- Wyniki finansowe za kwartał zakończony 3 lipca odzwierciedlają postęp organizacyjny, operacyjny i technologiczny, jaki osiągnęlismy ciągu ostatnich sześciu miesięcy i naszą determinację, aby powrócić do zysków obliczanych według zasad GAAP najszybciej, jak to możliwe. Obserwujemy ożywienie na rynku pamięci masowych i dziś ławiej jest już przewidzieć zapotrzebowanie na dyski twarde - powiedział Steve Luczo, Seagate CEO.

Firma ogłosiła, że w czasie ostatniego roku fiskalnego (okres zakończony 3 lipca 2009) sprzedała 163,8 miliony dysków, przychód wyniósł 9,8 mld dolarów, strata netto 3,1 miliarda dolarów a strata netto na akcję wyniosła 6,32 dolara. Na wyniki finansowe w zakończonym roku fiskalnym składają się:

  • 77 mln dolarów za umorzenie zakupionych wartości niematerialnych i prawnych oraz inne koszty, związane z niedawnymi przejęciami 266 mln dolarów związanych z czynnościami restrukturyzacyjnymi
  • 271 mln dolarów związanych z rewaluacją aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • 2,3 mld dolarów kosztów odpisów z wartości firmy oraz innych aktywów trwałych

Łączny wpływ tych pozycji to o 2,9 miliarda niższy zysk, co odpowiada 5,95 dolara na akcję. Spośród 266 mln dolarów wydatków związanych z restrukturyzacją, 56 mln dolarów to wydatki na przyspieszoną amortyzację, zapisane w koszt uzyskania przychodu (30 mln dolarów) i wydatki na rozwój produktów (26 mln dolarów), z największą częścią tej sumy związaną z poprzednio ogłoszonymi globalnymi planami redukcji zatrudnienia.

W obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach trudno jest oszacować popyt na konkretne produkty, dlatego też rzeczywiste wyniki finansowe Seagate mogą różnić się od tych, które zostały przedstawione na podstawie obecnych oczekiwań.
Firma szacuje, że w kwartale, który zakończy się 3 października 2009, sprzedaż dysków twardych wyniesie ok. 135-140 milionów sztuk. Seagate przewiduje, że kolejny kwartał przyniesie dochód w wysokości 2,4-2,6 miliarda USD, a marża brutto wzrośnie o 200-350 punktów bazowych w porównaniu do kwartału zakończonego 3 lipca 2009. Koszty, związane z rozwojem produktów oraz czynnościami marketingowymi i administracyjnymi zostaną zmniejszone do 315 milionów dolarów.

Przedstawione prognozy za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2010 nie obejmują wpływu przyszłych fuzji, przejęć, wydzielenia czy innych działań restrukturyzacyjnych, które firma może przeprowadzić.
Źródło: Seagate

Przeczytaj również...

Zaloguj się, by dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.

Login
Hasło
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła
  Ostatnio komentowane
  Ostatnio na forum
więcej »
strona główna | o serwisie | redakcja | reklama | kontakt